Anne-Kirstine Høxbroe Bach

Daglig leder, Instruktør

Instruktør på følgende hold:

Anne-Kirstine H. Bach (AK) er aut. fysioterapeut og Pilates Master Trainer.
Hun er den daglige leder af Aalborg Pilates Studio.

Anne-Kirstine har en omfattende international uddannelse inden for Pilates og står i fronten for den fortsatte holdudvikling ved Aalborg Pilates Studio.