Medlemsbetingelser

•  Intet indmeldelsesgebyr.

•  Der er mulighed for én gratis prøvetime pr. person.

•  Klippe- og månedskort er personligt og må ikke benyttes af andre.

•  Afbud til hold skal indfindes senest 3 timer før. Ellers koster det 40 kr. i udeblivelsesgebyr ved månedskort og et klip ved klippekort.

•  Afbud til ene- eller duotimer skal indfindes senest 6 timer før, ellers koster det et klip fra klippekortet.

•  Fremmøde skal ske senest 5 minutter før holdets start for at være sikker på at beholde sin plads på holdet.

•  Træning på reformer-hold foregår i Toe Sox (kan købes hos os). Træning på TRX og Cirkeltræningsholdet sker i indendørs  sko.
Til de andre hold er det valgfrit om man vil være i strømpesokker, barfodet eller i indendørs sko.
Udendørs fodtøj er ikke tilladt.

•  Klippe- og månedskort kan sættes i bero for 99 kr. for en periode på op til 2 måneder.

•  Opgradering af månedskort kan ske med dags varsel. Nedgradering af månedskort kan ske med løbende månedskort + 1 ekstra månedskorts periode.

•  Varsel for opsigelse af månedskort er løbende månedskort + 1 ekstra månedskorts periode. Opsigelse skal ske skriftligt.

•  Intet udmeldelsesgebyr.